Nenechajme žiadneho „Downíka“ v úzadí

Nenechajme nikoho v úzadí. To je heslo tohtoročného Svetového dňa Downovho syndrómu.

“Dostávajú sa do zamestnaní, dostávajú sa do škôl, do škôlok a mala by ich spoločnosť akceptovať, prijímať,” vysvetľuje Róbert Lezo zo Spolčonosti Downovho syndrómu na Slovensku. A to môže byť niekedy problem. Aj preto svetový deň má upozorňovať na to, že negatívne postoje a nedostatok vedomostí o takýchto ľuďoch ich vedie k tomu, že zaostávajú. No ich potenciál je veľký. A dokážu sa uplatniť aj v zamestnaní.

“Tieto deti sú takým svetlom,” hovorí s úsmevom trenčan Róbert Lezo, ktorý vychováva s manželkou 19 ročnú Máriu. Podľa jeho slov je takéto dieťa darom a učí byť lepším človekom. Na Slovensku je približne 750 rodín, ktoré vychovávajú deti s Downovým syndrómom a ročne ich pribudne ďalších 50.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok