Nepretržité monitorovanie ciest Trenčianskeho kraja začalo

Nepretržité monitorovanie ciest Trenčianskeho kraja začalo Na 1481 kilometroch ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), sa z poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od nedele 1. novembra 2015 spúšťa nepretržitá dispečersko-spravodajská služba. Udeje sa tak v rámci zabezpečenia jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby vo všetkých krajoch na Slovensku.

Dispečerská a spravodajská služba sa zriaďuje ako viacstupňový systém pre potreby operatívneho riadenia a pre informovanie verejnosti o situácii na cestách z hľadiska ich zjazdnosti, prejazdnosti ako plynulosti dopravy. S príchodom novembra tak začína povinnosť SC TSK v pravidelných cykloch podávať na Slovenskú správu ciest hlásenia o stave ciest. Pravidlá zostávajú rovnaké ako minulý rok, t. j. hlavné správy sa zasielajú k 5.00 h ráno a k 16.00 h popoludní.

Nepretržité monitorovanie ciest Trenčianskeho kraja začalo

foto: archív TSK

Zimnú údržbu ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11 stredísk údržby, rozmiestnených na území kraja, a to v okresných mestách Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Bánovce and Bebravou, Prievidza a Partizánske, ďalej v Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne a v Púchove. O zjazdnosť cestných komunikácií, bezpečnú a plynulú cestnú premávku sa tento rok bude starať 173 vodičov a 43 dispečerov. Na dispečingy v jednotlivých pracoviskách v rámci Trenčianskeho kraja sú nasledovné kontakty: (Pozn.: V prípade nezastihnutia dispečera na pevnej linke je potrebné kontaktovať uvedené číslo mobilného telefónu, nakoľko dispečer sa môže pohybovať v teréne.)

Trenčín 032 65 093 30 0902 978 732
Nové Mesto nad Váhom 032 77 122 81 0902 978 760
Myjava 034 62 121 56 0902 978 768
Považská Bystrica 042 43 267 54 0911 667 597
Púchov 042 46 310 06 0903 808 248
Ilava 042 44 652 26 0911 667 598
Prievidza 046 54 225 25 0902 978 618
Nitrianske Rudno 046 54 55252 0907 149 492
Nitrianske Pravno

Riadené z cestmajsterstva Prievidza

(kontakt pozri vyššie).

Partizánske 038 74 099 40

Bánovce nad Bebravou 038 76 024 72 0911 699 840

Zdroj: tlačová správa TSK