Nielen deti, ale aj rodičia potrebujú pomoc

Nielen deti, ale aj rodičia potrebujú pomocMajú deti, ktoré ľúbia, no nie je to s nimi jednoduché. Častokrát po diagnostikovaní ich choroby prídu o svoj voľný čas, ale aj o priateľov. Reč je o rodičoch detí s autizmom.

Pociťujú odlúčenosť a častokrát strácajú priateľov. „Obrovskú odlúčenosť, odlúčenosť od života spoločenského, od pracovnej kariéry a možnože niekde aj partnerské problémy,“ hovorí Jana Fabová, mama 18-ročného autistu.

Rodičia detí s autizmom budú mať v Trenčíne čoskoro svoj vlastný klub. Pripravuje ho Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Získali grant v sume 1300 Eúr a začínajú pripravovať priestory. Fungovať by mal už od septembra.

Cieľ je jasný – vzájomná podpora. V klube sa môžu stretávať, porozprávať a vzájomne sa podporiť. Vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Trenčín Ľubomíra Dunčáková opisuje, že pôjde o vytvorenie komunity týchto rodičov, ktorí sa budú stretávať, aby si vymieňali skúsenosti pri výchove svojich detí a navzájom sa podporovali. Zároveň chcú s nimi aj pracovať. Ukázať osvedčené spôsoby, či poskytnúť pomôcky. „Potrebujeme sa všetci nejakým spôsobom od problémov odpútať aspoň na krátku vzdialenosť, aby sme ich mohli nejako reálne riešiť,“ skonštatovala Fabová.Nielen deti, ale aj rodičia potrebujú pomocVítaní sú rodičia detí rôzneho veku, ale aj rôzneho stupňa autizmu a to nielen z Trenčína, ale aj z okolia. „Pokiaľ bude väčší záujem, tak ich rozdelíme na skupiny a budú paralelne fungovať,“ vysvetlila Dunčáková.

Pomáhať by mali aj dobrovoľníci, napríklad so starostlivosťou o deti. A to v čase, keď budú rodičia na prednáške v klube.

Každá mama autistického dieťaťa je takmer do konca života dlhodobo zaťažená stresom, ale keď vidí, že jej dieťa je spokojné a šťastné, toto je gro každej aktivity,“ dodala Fabová.

A spokojná mama či otec sú základ, aby všetko fungovalo tak, ako má.

Magdaléna Švančarková – internetová TV Trenčiansky terajšok