Nový náčelník mestskej polície

Mestská polícia v Trenčíne má od 14. februára nového náčelníka. Je ním Peter Sedláček, ktorý bol doteraz poverený riadením. Na mestskej polícíi pracuje od roku 2015.

Nový náčelník vníma kritiku práce policajtov zo strany občanov. Zároveň však upozorňuje, že mestská polícia má obmedzené kompetencie a je potrebná vzájomná spolupráca s občanmi.