Numizmatici z Trenčína Vás pozývajú na svoje prednášky a burzy.

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV pobočka Trenčín – plní svoje poslanie vykonávaním kultúrno-výchovnej a zberateľskej práce, najmä realizáciou prednášok, besied, seminárov, exkurzii, výstav, drobných numizmatických akcií, výmenou numizmatického materiálu, vydávaním medailí a odbornej literatúry, rozširovaním poznatkov získaných vedeckým výskumom v oblasti numizmatiky. Propaguje poznatky o numizmatike na Slovensku publikovaním v numizmatických časopisoch a informačných publikáciách. Pre zberateľov a záujemcov o numizmatiku prinášame plán práce a stretnutí na rok 2014.

Zdroj: www.domarmady.sk + Ing. Vojtech Brabenec