Občania budú môcť vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva

Krajskí poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku. Od budúceho zastupiteľstva tak môžu občania vyjadriť svoj názor    i svoje požiadavky. A to v rámci bodu slovo pre verejnosť.

Tomáš Baláž /Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania TSK/ 
vysvetlil podmienky, ako sa občania dostanú k rečníckemu pultu počas rokovania: „72 hodín pred tým sa musia zahlásiť a budú môcť vystúpiť na pôde zastupiteľstve TSK, buď ku konkrétnemu bodu programu alebo všeobecne do diskusie.“

Doteraz vystúpenie občana schvaľovali poslanci priamo na rokovaní a občas sa stalo, že to neschválili. Po novom to má byť teda jednoduchšie.

Magsaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok