Od septembra je v školách viac odborov

Od septembra je v školách viac odborovOd septembra pribudne na stredných školách Trenčianskeho kraja deväť nových odborov. Osem študijných a jeden pomaturitný odbor. Je to reakcia požiadavky trhu práce i regionálnych zamestnávateľov.

Nový odbor budú vyučovať aj v Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Spolu s partnerskou Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach budú overovať odbor dizajn digitálnych aplikácií.

Samotné overovanie odboru znamená, že každý rok budú školy vyhodnocovať uplynulý ročník, napríklad či dané predmety majú dostatok hodín. Ak to bude málo, tak hodiny pridajú. Po štyroch rokoch sa vyhodnotí, či experiment má zmysel. Štátny inštitút odborného vzdelávania potom pridá nový odbor do systému a ostatné školy môžu po ňom siahnuť.

Škola doposiaľ overovala štyri odbory. Všetky úspešne. Prvým bola reklamná tvorba, potom nasledoval dizajn interiéru, dizajn exteriéru, digitálna maľba a teraz najnovší piaty, odbor dizajn digitálnych aplikácií.

Záujem o štúdium bol enormne veľký. „Vyrastá nám digitálna generácia, problém je viac s rukodielnými študijnými odbormi, kde získavajú skôr manuálne zručnosti,“ hovorí riaditeľ školy Ivan Štefka.Od septembra je v školách viac odborov Nový odbor bude študovať deväť študentov a škola musela prijať troch učiteľov. Po absolvovaní štúdia môžu uplatniť vedomosti ako kreatívni dizajnéri vo webových štúdiách, spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú dizajnom webových a mobilných aplikácií, či vývojom webových portálov.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok