Odstraňujú pne, cieľom je vyššia bezpečnosť

Odstraňujú pne, cieľom je vyššia bezpečnosťMesto odstraňuje staré pne. Ide o dve približne stovky starých pňov, ktoré zostali po vyrúbaných stromoch. Práce potrvajú do konca augusta. Mesto zaplatí za frézovanie pňov 11 650 eur.

Staré pne, ktoré ostali po vyrezaných stromoch na trávnikoch môžu byť rizikom a pri nepozornosti spôsobiť aj úrazy. „Pred dvoma rokmi sa v jednej škôlke dieťa potklo o peň a bola tam aj nejaká zlomenina,“ informoval Peter Kadák z Mestského hospodárstva a správy lesov.

Aby nespôsobovali bezpečnostné riziká, najmä v areáloch škôl začala pne vo verejnej zeleni radnica riešiť. Pracovníci mestského hospodárstva v spolupráci so školami vytipovali niekoľko lokalít. V areáloch škôl, ale aj vo verejnej zeleni našli pne staré niekoľko rokov, ale aj pomerne nové. Samotné práce už prebiehajú a využívajú pri nich nový špecializovaný stroj len na frézovanie pňov. Odstraňujú pne, cieľom je vyššia bezpečnosťPne vyrezáva z hĺbky cca 15 až 20 centimetrov po odfrézovaní vznikne malá kôpka na vrchu. Miesto, kde boli tie pne zarovnajú s terénom, aby nepredstavovali žiadnu prekážku, či už pre deti hrajúce sa alebo pre ľudí, ktorí sa po verejnej zeleni pohybujú.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok