Okresná paralympiáda ukázala veľkú chuť detí športovať

Okresná paralympiáda ukázala veľkú chuť detí športovaťSpojená škola internátna v Trenčíne zorganizovala v stredu 7. júna 2017 tradičnú okresnú paralympiádu pre deti zo špeciálnych škôl v ľahkoatletických disciplínach. Viac ako päťdesiatka detí vo veku od 6 do 16 rokov zo špeciálnych škôl z Považskej Bystrice, Ilavy, Nového Mesta nad Váhom a ďalších škôl súťažila v disciplínach ako skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľou a beh na 60 metrov.

Slávnostného otvorenia Okresnej paralympiády sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľke školy nové športové lopty a Japonský javor. „Spojená škola internátna má pred sebou budúcnosť. Deti sa učia v prekrásnych priestoroch a teší ma, že škola sa zapája do rôznych projektov. Škola má certifikovanú ukážkovú Prírodnú záhradu a pri tejto príležitosti som veľmi rád pani riaditeľke odovzdal Japonský javor, ktorý túto záhradu ešte viac zveľadí,“ priblížil trenčiansky župan. Okrem neho sa slávnostného otvorenia zúčastnili aj známi slovenskí hokejisti ako Tomáš Tatár či Branko Radivojevič.

Okresná paralympiáda ukázala veľkú chuť detí športovať

Spojená škola internátna v Trenčíne je najstaršou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Vychováva a vzdeláva deti a žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú často pridružené aj ďalšie postihnutia. Od 10. júna do 11. júna 2017 je Prírodná záhrada školy otvorená pre verejnosť. Pri tejto príležitosti si tak môžete prezrieť aj jej najnovší prírastok Japonský javor od Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdroj: TS – TSK