Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne

Primátori krajských miest rokovali v TrenčíneV Trenčíne sa konalo rokovanie združenia K 8, ktoré obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a siedmych krajských miest. Spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna obyvateľov Slovenska.

V Trenčíne zakázali používať pyrotechniku po celý rok

V Trenčíne zakázali používať pyrotechniku po celý rokPoslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa v tomto roku zišli desiaty krát na svojom riadnom zasadnutí. Jedným z bodov schôdze, bolo aj prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín. 

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školáchAj TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách. Viac ako 70 základných škôl dostane tento rok notebooky a programovateľné stavebnice  Počtom obyvateľov a rozlohou patrí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) medzi menšie kraje. V Trenčianskom kraji sa nachádza spolu 195 základných škôl a 57 stredných odborných škôl a gymnázií.

V Centre sociálnych služieb Chmelinec v Púchove oslavovali 30. výročie založenia

V Centre sociálnych služieb Chmelinec v Púchove oslavovali 30. výročie založeniaUž 30 rokov funguje 1 z 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) – Centrum sociálnych služieb (CSS) Chmelinec Púchov. Jeho bývalí i súčasní zamestnanci na čele s Annou Horváthovou, ktorá je poverená riadením centra, spolu s klientmi zariadenia si pripomenuli toto pekné okrúhle výročie.