Archív novín

DECEMBER – 2016

   NOVEMBER – 2016                                    OKTÓBER – 2016

Archív novín             Archív novín

SEPTEMBER – 2016                                  AUGUST – 2016

TRENČIANSKY TERAJŠOK – SEPTEMBER 2016            TRENČIANSKY TERAJŠOK – AUGUST 2016

NOVEMBER – 2014                                    OKTÓBER – 2014

TRENČIANSKY TERAJŠOK – NOVEMBER 2014            

 

Historický deň.

Historický deň.Milí Trenčania. V živote človeka dochá­dza k momentom, kedy si viac uvedomuje čo robí, resp. čo ide urobiť. Tento moment nastal v mojom živote dnes. V rukách od zajtra budete držať prvé číslo novín Trenčian­skeho terajšku, a tak sa dostanete do „pôrodnej sály“, kde budete prítomní pri jeho uvedení do života. Ako to už býva, niektoré pôrody sú ľahké, iné bolestivé. Projekt Trenčiansky terajšok ako informačný internetový portál, Tren­čiansky terajšok,

1. november – Sviatok všetkých svätých

1. november - Sviatok Všetkých SvätýchSviatok Všetkých Svätých sa slávi 1. novembra v Cirkvi západnej a na prvú nedeľu po Turíciach v Cirkvi Východnej, a to na oslavu všetkých svätých – známych i neznámych. V terminológii teológie Rímskokatolíckej Cirkvi tento sviatok oslavuje všetkých tých, ktorí už požívajú Nebeskú blaženosť, kým zase v nasledujúci deň, počas Sviatku všetkých verných zosnulých, si pripomíname všetkých zomrelých, ktorých duše ešte neboli celkom očistené a nedosiahli ešte plnosť blaženosti.

Krajský súd v Trenčíne rozhodol – Zmena dodávateľa vody.

Krajský súd v Trenčíne rozhodol - Zmena dodávateľa vody.Krajský súd v Trenčíne dnes svojím rozhodnutím zrušil Predbežné opatrenie Okresného súdu Trenčín, ktoré ustanovovalo súkromnú spoločnosť TVS, a.s. prevázkovateľom našej vododovodnej a kanalizačnej siete aj po 1. novembri 2014.

Pozvánka do verejnej knižnice Michala Rešetku.

Pozvánka do verejnej knižnice Michala Rešetku.Znalec a milovník trenčianskej histórie Ing. Vojtech Brabenec bude prednášať o histórii trenčianskych mäsozávodoch a básnik, prozaik, textár a prekladateľ Ivan Štrpka, budú hosťami zaujímavých besied vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne na ktoré Vás srdečne pozývame.