Opravia poškodenú dlažbu v centre mesta

Plocha v centre mesta pred bývalým hotelom Laugarício je v zlom stave. Dlažba je popraskaná a tento stav trvá už dlho.

Karpatskú ulicu preasfaltujú

Na Karpatskej ulici v Trenčíne prebieha v týchto dňoch rekonštrukcia vozovky. Mesto Trenčín si totiž uplatnilo reklamáciu. Informovala webová stránka mesta.

Dávajú priestor mladým ľuďom

Zapájajú mladých ľudí do pretvárania prostredia, nadväzujú vzťahy so samosprávami a vytvárajú prostredie na prácu s mládežou. A výsledky nenechávajú na seba čakať. Mladí ľudia, keď cítia podporu, tak prinášajú zmeny.