Patrik Pohorelec, študent SOŠ OaS v Trenčíne, obsadil na celoslovenskom kole anglickej olympiády medailovú priečku

Patrik Pohorelec, študent SOŠ OaS v Trenčíne, obsadil na celoslovenskom kole anglickej olympiády medailovú priečkuV rámci 27. ročníka Celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku sa na 3. mieste umiestnil študent zo Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne. Prebojoval sa až do celoštátneho kola a v ňom zožal úspech.

Patrik Pohorelec, žiak tretieho ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, preukázal svoje vedomosti a zručnosti v rámci anglického jazyka, za čo bol patrične ocenený. Na celoslovenskom kole súťaže, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, súťažil v rámci kategórie B2 proti ďalším šiestim rovesníkom. Ako jediný spomedzi zúčastnených získal maximálny počet bodov pri počúvaní s porozumením, rovnako nezaváhal ani pri čítaní s porozumením. Po sčítaní všetkých bodov získaných v šiestich úlohách figurovalo jeho meno na konečnom treťom mieste.

Patrik Pohorelec, študent SOŠ OaS v Trenčíne, obsadil na celoslovenskom kole anglickej olympiády medailovú priečku

Foto: TSK

Za úspechom mladého študenta stojí nielen jeho talent, rodina a dobré základy zo základnej školy, ale tiež facilitátor a koordinátor, ktorý ho sprevádza už tretí rok vzdelávaním v anglickom jazyku, a síce pani učiteľka Martina Čuláková.

Trenčiansky samosprávny kraj Patrikovi a jeho pani učiteľke k jeho dosiahnutému úspechu srdečne gratuluje a je hrdý, že robí dobré meno nielen sebe a škole, ale i Trenčianskej župe na celoštátnej úrovni.

Zdroj: TSK