Pešie zóny v meste opustia automobily

Mesto Trenčín je posledné krajské mesto na Slovensku, ktoré má povolené zásobovanie v peších zónach do 11.00 hod. Od 1. júla sa to zmení.

„Ide o to, že chceme skrátiť vjazdu do týchto peších zón pre zásobovacie vozidlá a to do iba 9.00 hod“, povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Mesto nainštaluje pri vjazde na Mierové námestie vysúvacie stĺpiky, ktoré zabránia vjazdu vozidiel po 9.00 hodine.
„Ide nám o to, aby sa ľudia a návštevníci mesta cítili na námestiach a v peších zónach bezpečne“, dodala hovorkyňa mesta

Nie všetci prevádzkári súhlasia s týmto opatrením mesta.
Trenčania rozhodnutie mesta podporujú a súhlasia s ním.
Obyvatelia Mierového námestia a užívatelia vyhradených parkovacích miest a garáží vo dvoroch budú mať vjazd povolený tak, ako doteraz.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok