Peter a Pavol majú prácu už viac ako rok a pol

Dvojičky Peter a Pavol pracujú už takmer rok a pol v Kaviarničke na ceste pod hradom v Trenčíne. A vďaka nápadu, podpore, aj asistencii im práca ide výborne.

Obaja sú klientmi DSS Adamovské Kochanovce. Práve toto zariadenie je skvelým príkladom ako aktivizovať ľudí, ktorí by pravdepodobne iba prijímali sociálnu pomoc.

Podľa riaditeľky DSS Adamovské Kochanovce  Jany Pondušovej, v kaviarni pracujú z ich zariadenia štyria klienti, ktorí majú tri pracovné asistentky. „Rozmýšľame do budúceho roka rozšíriť činnosť chránenej dielne o baliace práce,“ informovala Pondušová. 

Implementačná agentúra MPSVR, ktorá rieši národný projekt deinštitucionalizácie verejných a sociálnych služieb zorganizovala seminár určený pre zariadenia v trenčianskej župe. A to s cieľom podporovať dobré projekty, nabádať iných k zmene a postupne vytvárať komunitu, ktorá zapojí týchto ľudí viac do bežného života.

Ako pripomenul Slavomír Krupa z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, to že je niekto prijímateľom sociálnych služieb a neznamená, že nemôže byť zamestnaný, dokonca aj keď je zbavený práv. „Má možnosť prijímať od nás signály o rešpekte, o úcte, o prijímaní človeka takého, aký je. A dáva mu to šancu, že sociálna služba nie je len pasívna služba.“

Všetko teda smeruje k tomu, aby klienti zariadení chodili do práce, či ku kaderníčke do mesta, kde si sami vyberú obľúbený strih a, samozrejme, aby bývali v komunitách, nie v jednom uzavretom zariadení.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok