Peter a Pavol sa po dvoch rokoch vrátili na námestie

Peter a Pavol sa po dvoch rokoch vrátili na námestieSochy sv. Petra a Pavla osadili v stredu 17. októbra 2018 do výklenkov Piaristického kostola sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí v Trenčíne. Obom sochám takisto vložili do rúk atribúty. Sv. Peter dostal kľúče a knihu a sv. Pavol meč.Prekvapivo sochy nie sú z kameňa ale ide o drevorezby. Obe sú z lipového dreva, pochádzajú pravdepodobne z 18. storočia a ich autor je neznámy. Reštaurátor Juraj Krajčo v priebehu dvoch rokov doslova spoznal na sochách každý kúsok. Dostal ich do rúk v pomerne zlom stave. „Boli celé dopraskané, mnohé časti chýbali, mnohé časti boli už v neskoršej dobe nekvalitne dorábané.

To všetko muselo byť preč, drevo muselo byť ošetrené, odstránené premaľby. Bol to veľmi zložitý proces,“ poznamenal Krajčo. Sochy budú ešte prekryté sieťkou, aby ich ochránili pred nájazdmi holubov.Peter a Pavol sa po dvoch rokoch vrátili na námestie Oprava exteriérových sôch z priečelia bola súčasťou komplexnej obnovy celej fasády kostola, ktorá začala v roku 2016.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok