Pohľad na trenčianske hlavné námestie okolo r. 1895 z dolnej (čiže tureckej) mestskej brány (veže)

Pohľad na trenčianske hlavné námestie okolo r. 1895 z dolnej (čiže tureckej) mestskej brány (veže)Táto podoba námestia aj hradu trvala dosť dlho. Námestie je ešte bez elektriny aj bez kanalizácie, dobre vidieť už predtým spomínané kanalizačné jarky.Hradná delová bašta už nemá strechu, ktorú vidieť na starých záberoch okolo r. azda 1892; nevedno, ako o ňu prišla. Pod hradnou delovou baštou, za poschodovým veľkým župným domom sú vrcholky vysokých stromov na mieste neskoršieho hotela Tatra. Je to skupina topoľov, ktoré zakrývali zabudnutý rímsky nápis na skale, kým pred desaťročiami ktorýsi nepadol za obeť búrke a tak odkryl nápis opátovi Stárkovi.

Na strednej výškovej úrovni, teda medzi námestím a hradom, na Mariánskom námestí a jeho okolí, dobre rozoznávame zľava dva staré obytné domy, od nich vpravo budovy hostinca Závoj (neskôr Fatma), ďalej domček kostolníka a organistu ku ktorému ústi vrch farských schodov, potom farský kostol, dom farského úradu a kaplnka svätého Michala, jediná dochovaná gotická budova v meste, ktorá postupom času poslúžila viacerým účelom; jej napojenie na hradby mesta je už mimo obrázka.

foto: autor meznámy – Pohľad na trenčianske hlavné námestie okolo r.1985

Strecha v ľavom dolnom rohu obrázka je Illésházyovský dom, nad ním sú piaristi a za nimi domy západnej strany námestia. Dole, vľavo od stredu, krásne vidieť vrch vežičky starého ratúzu – mestského domu, na vrchu vežičky je plechový baránok s hviezdičkou – symbol mesta. Po zbúraní (1933) starého mestského domu plechového baránka zachovali, môžete si ho pozrieť v katovom dome na poschodí.

Aj táto fotografia bola vyfarbená; najväčšiu červenú strechu má masívny poschodový dom na rohu námestia a Farskej ulice, to je ten bývalý jezuitský konvikt, potom convictum nobilium, neskôr aj ubytovňa vojska, sídlo spolkov, mestskej kaviarne a istý čas aj múzea, kým ho v r. 1937 po dlhých naťahovačkách s pamiatkármi nezbúrali. Mal masívne hrubočizné múry a dôkladné pivnice, miestnosti neboli až také veľké. Na jeho mieste postavili budovu Mestskej sporiteľne, stojí doteraz.

Okraje námestia lemujú už vyššie vyrastené stromy s hustými korunami. Z fotografie sa ťažšie rozoznáva, že v diaľke uprostred námestia je socha sv. Floriána, za ňou socha sv. Trojice; bližšiu sochu sv. Jána Nepomuckého zase nevidno, lebo je v tieni stromov.

Spracoval

Ing, Vojtech Brabenec