Pohľad na ulicu Obrancov mieru, okolo r. 1970.

Pohľad na ulicu Obrancov mieru, okolo r. 1970.Táto ulica sa predtým volala ako teraz – Pribinova, a ešte dávnejšie (aj za Rakúsko-Uhorskej monarchie) bola Váhová. Vľavo najvyšší dom postavil ešte za Rakúsko-Uhorska župný hodnostár Mitický, po ňom ho kúpil Baar (a po 1989 späť reštituoval). Po 2. svet. vojne Baarovcov vyhnali a usídlil sa tam Okresný výbor Komunistickej strany (KSS, potom KSČ). Od tohoto domu bližšie „k nám“ v nízkom

dome sídlil Československý sväz mládeže (ČSM), z ktorého sa neskôr stal Socialistický zväz mládeže (SZM), v ňom bolo po 21. auguste 1968 sídlo akéhosi mládežníckeho odboja – povedané rečou nasledujúcej normalizácie „bašta reakčných síl“, robili sa tam prevolania, plagáty, a pod.

Pohľad z pravobrežného konca cestného mosta smerom severným na ulicu Obrancov mieru, okolo r. 1970.

Tehlový plot pred týmto domom má (doteraz) z vonkajšej strany chodník, ktorý viedol na starý, tu už nejestvujúci most. Z toho je dobre vidieť výškový rozdiel medzi starým a týmto novým mostom.

Na pravej strane cesty najvyšší dom s hviezdou na streche používalo vtedajšie Okresné osvetové stredisko, bolo v ňom aj kino Hviezda a reštaurácia, potom mládežnícky klub. Budova však pôvodne bola postavená ako Katolícky kultúrny dom (KKD) v r. 1938 – 1942 aj z peňažných zbierok, po 1945 ju štát zabral ako každý cirkevný majetok.

Hviezda na streche v takomto pikantnom umiestnení (oproti KSČ) bola terčom pokusov prejaviť nespokojnosť s režimom, oproti bývajúci Igor B. s kamarátmi ju raz potajomky zhodili dolu – pravdaže, dlho netrvalo a hviezda bola zase na svojom mieste. Z budov na obrázku dnes ešte stojí vľavo Baarov dom a vpravo kino Hviezda.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing Vojtech Brabenec