Pohľad z hradu na mesto Trenčín a drevený cestný most cez Váh, okolo r. 1892

Pohľad z hradu na mesto Trenčín a drevený cestný most cez Váh, okolo r. 1892Jedna z najstarších fotografií Trenčína, ešte so starým dreveným mostom, v pozadí túlavý Váh, ešte nespútaný. Tento most slúžil do r. 1896, potom namiesto neho postavili už oceľový most. Tu ešte vidíme nezastavaný pravý breh Váhu, obidva brehy bez ochranných hrádzí. Vľavo v pozadí „svieti“ poschodový dom na križovatke neskorších ulíc Mostová a Staré sady. Dominantnou budovou je kostol a kláštor piaristov s ešte otvoreným dvorom, na ktorom neskôr od r. 1914 vyrástli prístavby (napr. nápadná Krasňanského vežička, nedávno zasklená).

Pohľad z hradu na mesto Trenčín a drevený cestný most cez Váh, okolo r. 1892

foto: autor neznámy – Pohľad z hradu na mesto Trenčín a drevený cestný most cez Váh, okolo r. 1892

Vedľa piaristov je vtedy azda na námestí najväčší rožný Illésházyho dom. Stredom námestia sa vinie kanalizačný jarok, do ktorého sa z jednotlivých domov západnej (tu ľavej) strany námestia pripájajú odtoky; z opačnej strany námestia nie, lebo z nich bol spád na opačnú stranu, takže odpad vypúšťali do jarku na terajšej Palackého ulici; na nej vidíme výsadbu stromov a staršiu nízku zástavbu vzniknutú za bývalými hradbami, ktorá sa okolo r. 1900 v severnejšej časti začala meniť na poschodovú s honosnými „palácmi“.

Na námestí je socha sv. Trojice postavená 1712 na pamiatku skončenia moru. Oproti nej (vpravo) stojí koč pred hotelom Zlatý baran – asi hostia. Terajší prechod z námestia na Palackého ulicu bol vtedy prejazdný aj pre koče. Bol vybudovaný po veľkom požiari z r. 1886 kvôli hasičom, aby to mali na námestie bližšie z novej hasičskej zbrojnice postavenej okolo r. 1890 na Hasičskej ulici.

Sochy na námestí nevidno, hoci sa dá tušiť socha sv. Floriána; Hallweilovu sochu sv. Jána Nepomuckého tu nevidno. Na námestí vidno aj domy, ktoré už dnes nestoja: dva domy (vyhoreli krátko po r. 1945) povyše piaristov na mieste povojnovej lekárne, ďalej dva domy na mieste neskoršej (1931) pošty; vľavo ešte stoja mimo obrázka aj konvikt (zbúraný 1937) a starý mestský dom (zbúraný 1933)

 

Spracoval:

 Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec