Pomohli desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Pomohli desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmiVďaka službe včasnej intervencie, ktorú poskytuje Centrum sociálnych služieb – DOMINO v Prievidzi už pol roka, sa podarilo pomôcť desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. O nový druh sociálnej služby je veľký záujem, pochvaľujú si najmä rodičia.

Nielen deťom s rizikovým vývinom, ale predovšetkým ich rodinám od začiatku  marca 2017 v okrese Prievidza pomáha služba včasnej intervencie. Poskytovateľom tejto služby sa ako prvé zariadenie na území Trenčianskeho kraja stalo práve CSS – DOMINO. Za krátky čas poskytovania nového druhu sociálnej služby centrum dosiahlo viac ako pozitívne výsledky. „Momentálne poskytujeme službu už šiestim klientom, ktorí majú s nami podpísanú zmluvu a pracujeme aj s ďalšími štyrmi klientmi. Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu a snažíme sa, aby aj rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom vedeli fungovať v spoločnosti,” zhodnotila riaditeľka CSS – DOMINO Iveta Lauková, ktorá je pôvodcom myšlienky poskytovať službu včasnej intervencie v CSS – DOMINO.

Pomohli desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Foto: TSK

Služba včasnej intervencie je určená pre zdravotne znevýhodnené deti do veku 7 rokov a ich rodiny. Najmladšie dieťa, ktorému je v centre poskytovaná služba, má len 1 rok, najstarší klient je vo veku 6 rokov. V centre im poskytujú nielen sociálne poradenstvo a odborné a psychologické konzultácie, ale zabezpečujú aj rehabilitácie, hipoterapiu, fyzioterapiu či plávanie. Rodinám v centre vedia pomôcť aj s administratívnymi úkonmi na úradoch, hľadaním kontaktov na ďalších odborníkov, no najdôležitejšia je psychická podpora. Zamestnanci sa počas svojej práce najčastejšie stretávajú s poruchou  psychomotorického vývoja dieťaťa.

Pomohli desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Foto: TSK

Okrem ambulantnej formy poskytovania služby včasnej intervencie priamo vo svojich priestoroch zariadenie poskytuje aj terénnu formu. S klientmi vďaka nej pracuje aj v ich prirodzenom prostredí. Tím, ktorý odovzdáva svoje odborné vedomosti deťom a ich rodinám, tvorí špeciálny pedagóg, sociálny a rehabilitačný pracovník, psychológ a čoskoro pribudne aj logopéd. Veľkým pozitívom je, že túto službu vyhľadávajú rodiny z vlastnej iniciatívy a hodnotia ju veľmi pozitívne. Momentálne zariadenie pomáha 10 klientom z Prievidze a Handlovej, čo je podľa slov riaditeľky CSS – DOMINO ideálny počet, aby sa každej rodine dokázali venovať individuálne.

Myšlienku zriadiť službu včasnej intervencie, ktorá v kraji chýbala, podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj, a to sumou necelých 10 tis. eur na zabezpečenie pokrytia úhrady miezd a ďalších nákladov počas  prvého roka existencie. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil osobne aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. CSS – DOMINO v Prievidzi je sociálnym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci svojej činnosti plní úlohy domova sociálnych služieb a krízového strediska a od 1. marca 2017 poskytuje aj službu včasnej intervencie. V súčasnosti v centre pracuje 33 zamestnancov, ktorí sa starajú o 40 klientov a ďalších 10 klientov v krízovom stredisku.

Zdroj: TS-TSK