Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta Trenčín na rok 2014.

Na zasadnutí Trenčianskeho mestského parlamentu sa rokovalo podľa plánu schôdze o 14 bodoch /http://www.trencin.sk/90541/. Medzi najdôležitejší bod patril návrh rozpočtu, ktorý predložil primátor mesta Trenčín Richard Rybníček . Diskusia okolo tohto bodu bola veľmi aktívna, ale treba povedať aj korektná, bez „osobných invektív“, ale hlavne konštruktívna.

foto: Peter Peťovský . prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč /vľavo/, prmátor mesta Richard Rybníček /vpravo/

foto: Peter Peťovský :  prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč /vľavo/, prmátor mesta Richard Rybníček /vpravo/

Rozruch do tejto témy vnieslo vystúpenie predsedu predstavenstva a generálneho manažéra Mgr. Róberta Rybníčka. Predstúpil pred poslancov s informáciou o rekonštrukcii futbalového štadióna. Informoval o celom projekte a hlavne jeho financovaní. Pri tomto „traumatickom“ bode sa začala pomerne búrlivá diskusia, kde sa ale väčšina poslancov zhodla na tom, že mesto momentálne nie je v takej finančnej kondícii, aby išlo do spolu-financovania takéhoto projektu. Nakoniec poslanci nesúhlasili s uvoľnením finančných prostriedkov na búracie práce.

Nakoniec Mestské zastupiteľstvo prijalo vyrovnaný rozpočet s viacerými zmenami oproti predloženému návrhu. Celkové príjmy by mali dosiahnuť 31,8 mil. Eúr a výdavky by mali byť 32,2 mil. eúr. Schodok vykryjú finančné operácie vrátane prijatia úveru vo výške 1,3 mil. eúr. Zmeny v rozpočte podľa predsedu finančnej komisie Pavla Kubečku oproti pôvodnému návrhu predtavujú zníženie bežných výdavkov o 161 000 eúr.

Z tejto sumu podstatnú časť ušetria na výdavkoch na „život“ mestského úradu a 30 000 eúr na zníženie výdavkov na služby. Ušetrené finančné prostriedky sa alokovali ako kapitálová rezerva pre materské školy a základné školy.

Primátor mesta skonštatoval, že je rád, že poslanci schválili rozpočet a pripomenul, že zníži dlh mesta o 2 až 2,5 mil. eúr, čo je o zodpovednosti. Nevylúčil ani možnosť jeho zmeny v priebehu budúceho roka, nakoľko je to „živý organizmus“. 

Spracoval:
Peter Peťovský
Peter Peťovský
0908 727 395
trencianskyterajsok@petovky.com
 
 
Fotogaléria: