Poslanci schválili etický kódex volených predstaviteľov TSK

Erb TSKPodpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je priorita, ktorou chce kraj prispieť k zlepšeniu celkovej úrovne života. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia umožňuje vytvoriť grantovú schému na podporu environmentálnych projektov na území kraja.

V rámci projektu „Zelená župa“ je konkrétnym projektom vytvorenie certifikovaných prírodných záhrad.

Schválením etického kódexu poslancami sa Trenčiansky samosprávny kraj pridáva k iným samosprávam Slovenska, ktoré týmto zabezpečujú dôraz na otvorenú a transparentnú samosprávu. Poslankyňa Kaščáková vyjadrila svoj nesúhlas s predkladaným návrhom. Sú vyjadrenia, alebo spôsoby správania ktoré by boli za hranicou Etického kódexu?

Ako kľúčové pre úspešné uplatnenie Etického kódexu na úrovni regionálnej územnej samosprávy bude možnosť oznámiť presne určenej osobe konanie definované ako konania v rozpore s etickým kódexom. Touto osobou sa navrhuje splnomocniteľ pre etiku, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spracoval

Peter_Petovsky

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone