Poslanci schválili rozpočet mesta Trenčín na rok 2017

Poslanci schválili rozpočet mesta Trenčín na rok 2017Stalo sa tradíciou, že v úvode decembrového mestského zastupiteľstva prišiel so svojimi Vianočnými koledami pozdraviť poslancov Detský folklórny súbor RADOSŤ. Najdôležitejším bodom rokovania bol rozpočet na rok 2017.

Primátor návrh poslancom predstavil a odôvodnil jeho základnú filozofiu, ktorou je skutočnosť, aby celkový dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 2014.  Mesto Trenčín bude v roku 2017 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 45,85 milióna eur.

Prioritou v kapitálovej časti pre budúci rok bude oprava chodníkov a ciest, rekonštrukcia okien na základných a materských školách spolu s rekonštrukciou Mierového námestia. Z bežných výdavkov sa v rozpočte počíta so zlepšením čistoty v meste.

V diskusii zazneli návrhy na úpravy v rozpočte. Prítomní poslanci ho následne hlasovaním schválili. Ako boli spokojní predsedovia výborov mestských častí s prijatým rozpočtom? Posledné zastupiteľstvo býva podľa primátora slávnostnejšie, kedy sa uzatvára rok a otvárajú sa pomyselné dvere pre nový rozpočet mesta.

Spracoval

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone