Posledné oficiálne rokovanie poslancov v končiacom sa volebnom období.

Posledné oficiálne rokovanie poslancov v končiacom sa volebnom období.Poslanci sa zišli na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky, nakoľko sa jednalo o posledné oficiálne rokovanie v končiacom sa volebnom období. Potom už malo zasadnutie pracovný charakter. Postupne poslanci schvaľovali jednotlivé body rokovania. Diskusia k informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2014

bola smerovaná či už od poslancov, alebo primátora mesta k momentálnej finančnej kondícii mesta.

Posledné oficiálne rokovanie poslancov v končiacom sa volebnom období.

Poslanec Babič v diskusii konštatoval: „chýba mi akési zhrnutie všetkých dôvodov, ktoré zapríčinili stav reštrikcií a opatrení, ktoré sa negatívne dotkli života obyvateľov.“ Na to primátor skonštatoval, že : „mesto Trenčín hospodárilo najlepšie a najefektívnejšie zo všetkých veľkých miest na Slovensku, za čo patrí mestu ako úradu, aj Vám poslancom veľká vďaka.“

Potom si poslanci v záverečnom bode rôzne adresovali vzájomné poďakovania za spoluprácu v poslaneckej snemovni, ale aj s jednotlivými odbormi mestského úradu.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok