Pozvánka na 3. „Turnanské fašangy “

V rámci oživovania ľudových tradícií usporiada Obec Trenčianska Turná

v sobotu 1.marca 2014 od 8.00 hodine

na parkovisku za kultúrnym domom

3. „Turnanské fašangy “

spojené s ukážkou zabíjačky, ochutnávkou zabíjačkových výrobkov, tradičných fašiangových šišiek, fánok a vareného vína.

O zábavu sa postarajú turnianski muzikanti s harmonikou, husľami, fujarou
a ozembuchom…, DFS Štvorlístok s fašiangovým sprievodom, folklórna skupina Večernica, speváci a speváčky z obce.

Vo večerných hodinách – od 19.00 hodine sa v kultúrnom dome začne maškarný ples spojený s pochovávaním basy.

Program:

8.00 hod. zabíjačka
ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít (jaternice, klobása, tlačenka,
zabíjačková kaša, kapusta…)
fašiangový sprievod detí zo súboru Štvorlístok.

19.00 hod. maškarný ples s hudobnou skupinou TRIUMF:
– vstupné 2 €
– masky vstup zdarma
– vyhodnotenie súťaže o najlepšie masky

24.00 hod. pochovávanie basy s folklórnou skupinou Večernica