Pozvánka na spomienkové stretnutie bývalých študentov

Pozvánka na spomienkové stretnutie bývalých študentov Žili tu pre nás, s nami. Inšpirujúca rodina učiteľov, ktorá v sebe niesla ducha spolupatričnosti, láskavosti a miloty. Osobnosti Trenčína, na ktoré sa len tak nezabúda.

PhDr. Štefan Blaško – profesor matematiky, hudby, španielčiny

Mária Blašková, rodená Habániková – učiteľka najmladších žiakov ZŠ

PhDr. Viola Jurčáková, rodená Blašková – profesorka taliančiny a slovenčiny, prekladateľka, tlmočníčka, redaktorka, cestovateľka

Pri príležitosti nedožitých jubileí, pamiatky a spomienok vás srdečne pozývame na spomienkové stretnutie, ktoré sa uskutoční, v sobotu 29. septembra 2018 o 14:30 hod. v priestoroch Obchodnej akadémie Milana Hodžu, na ul. Martina Rázusa 1, v Trenčíne.Príďte zaspomínať a vypočuť si príbeh ich životných ciest a skúseností. Oboznámiť sa nielen s tým, akú veľkú časť života obetovali vzdelaniu a výchove. Ale predovšetkým ich lásku k sebe, ľudom, ktorým pomáhali a svorne ich viedli k hodnotám.Pozvánka na spomienkové stretnutie bývalých študentovPri spomínaní vás budú sprevádzať klavírne improvizácie hudobného skladateľa a historika PhDr. Ľubomíra Jankoviča, PhD.

Patrícia Šicková – Trenčiansky terajšok