Pravda, zákon, morálka a etika sú na strane miest a obcí, vyhlásil podpredseda predstavenstva TVK a.s. Ing. Jozef Trstenský

Pravda, zákon, morálka a etika sú na strane miest a obcí, vyhlásil podpredseda predstavenstva TVK a.s. Ing. Jozef TrstenskýNa základe ochrany a zveľaďovania verejného majetku a ochrany verejného záujmu vypracovala spoločnosť TVK a.s. projekt na získanie finančných prostriedkov vo výške 60 miliónov eur z eurofondov na rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Jednou z podmienok čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu je, že TVK a.s., teda mestá a obce musí spravovať svoj majetok sám. Inak môže prísť Slovenská republika o tieto finančné prostriedky, ktoré už boli sčasti preinvestované.

KLIKNI NA VIDEOREPORTÁŽ

Pravda, zákon, morálka a etika sú na strane miest a obcí, vyhlásil podpredseda predstavenstva TVK a.s. Ing. Jozef Trstenský

Akcionári spoločnosti TVK a.s.,  56 miest a obcí z Trenčianskeho regiónu,  z ktorých 48 vložilo do TVK svoj majetok, a to konkrétne vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru, sa zišli na Valnom zhromaždení vo štvrtok 23. októbra 2014. Z neho vzišlo odvolanie voči predbežnému opatreniu okresného súdu v Trenčíne.

Podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Trstenský spoločne s predsedom predstavenstva Mgr. Richardom Rybníčkom v mene všetkých akcionárov vyhlásili: „Pravda, zákon, morálka a etika sú na strane miest a obcí“. Ako vidí situáciu druhá strana sporu TVS a.s. a kto bude ďalej občanom fakturovať za služby spojené s dodávkou vody generálna riaditeľka Ing. Denisa Beníčková povedala: „nič sa pre zákazníka nemení. Dodávať vodu bude TVS a.s., až do vyriešenia súdneho sporu“. Čo všetko znamená tento spor dvoch spoločností pre občana a čo bude nasledovať predseda predstavenstva Mgr. Richard Rybníček povedal: „Predbežné opatrenie nie je vyhratý súdny spor, je to iba dočasné pozastavenie. TVK a.s. bude naďalej zmluvy podpisovať“.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok