Právnik radí – Osobný bankrot

Právnik radí - Osobný bankrotOsobný bankrot“ je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

V 1. časti príspevku sa právnička Martina Poláčková venuje najmä podmienkam, ktoré musia byť podľa zákona splnené na to, aby súd povolil oddĺženie fyzickej osoby.

V 2. časti príspevku sa právnička Martina Poláčková venuje otázkam, ktoré jej boli zaslané e-mailom ohľadne osobného bankrotu.