Právnik, to hneď nemusí vyvolávať obavy a strach

http://www.trencianskyterajsok.sk/pravnik-to-hned-nemusi-vyvolavat-obavy-a-strach/ Právnik, to hneď nemusí vyvolávať obavy, strach a vysoký účet za služby. Na Slovensku posobí mnoho právnikov a kancelárií, ktoré pomáhajú ľuďom. Jednou z takých je aj spoločnosť a občianske združenie Honorius v Trenčíne. Právnička, konkurzný správca a mediátor v jednej osobe JUDr. Martina Poláčková navrhla spoluprácu s našou internetovou televíziou Trenčiansky terajšok.

Jej cieľom je vám pomáhať zorientovať sa v zložitých situáciach, ktoré vám priniesol život, sprostredkovať a zabezpečiť vám právne služby respektíve poradenstvo.

Ako Martina hovorí: „Chcem v ľuďoch prekonať bariéru strachu a ukázať im cestu, ako sa ich problém dá riešiť, ukázať im svetlo na konci tunela“.

Tento spôsob pomoci nám je v redakcii blízky a preto sme pristúpili na navrhovanú spoluprácu. V dnešnom úvodnom videu vám predstavujeme Martinu, ktorá vám prezradí, akú tému bude riešiť v ďalšom pokračovaní.

Spracoval


Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok