Pred sto rokmi zomrela jedna z osobností Slovenska

Unikátna putovná výstava k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika sa netvorila ľahko. Z jeho bohatého života sa moc nezachovalo.

Podľa správcu nadácie, ľudí zaujíma kto ho zastrelil, či aký mal vzťah zo ženami. Ako politik sa zaujímal o vedu, umenie či históriu. Bol vášnivým cestovateľom a horolezcom. Napriek zlému zdravotnému stavu, na čo ho upozorňovali aj lekári, bol nesmierne pracovitý a húževnatý človek. Podľa historika, Štefánikov odkaz má obrovský význam pre súčasnosť a je zinscenovaný aj v divadelnej hre „Slnko v zatmení“.

Výstava je prístupná verejnosti vo vstupných priestoroch trenčianskej župy do konca februára.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok