Archívy značky: predseda TSK Jaroslav Baška

V Centre sociálnych služieb Chmelinec v Púchove oslavovali 30. výročie založenia

V Centre sociálnych služieb Chmelinec v Púchove oslavovali 30. výročie založeniaUž 30 rokov funguje 1 z 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) – Centrum sociálnych služieb (CSS) Chmelinec Púchov. Jeho bývalí i súčasní zamestnanci na čele s Annou Horváthovou, ktorá je poverená riadením centra, spolu s klientmi zariadenia si pripomenuli toto pekné okrúhle výročie.