Príďte si dobiť pozitívnu energiu na REGION TOUR EXPO v Trenčíne

Príďte si dobiť pozitívnu energiu na REGION TOUR EXPO v TrenčíneBezplatné energetické poradenstvo, ale aj množstvo pozitívnej energie môžete získať v stane Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na počas 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION EXPO TOUR 2017 v Trenčíne.

Energetickí špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry majú pre vás dobré rady, ako usporiť elektrickú energiu či teplo a teplú vodu, aké opatrenia sú najvhodnejšie pre vašu domácnosť a aké úspory môžete očakávať. Vysvetlia tiež princípy fungovania, výhody a obmedzenia jednotlivých zariadení na výrobu tepla či elektriny. Ak plánujete inštalovať niektoré zo zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, konzultanti SIEA sú pripravení zodpovedať vaše otázky.

Návštevníci sa tiež dozvedia, ako získať finančnú podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam. Najbližšie kolo určené na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny v mimobratislavských regiónoch bude vyhlásené 16. mája 2017 s alokáciou 900-tisíc €. O poukážky na zariadenia na výrobu tepla bude možné požiadať 30. mája 2017. Pre záujemcov o podporu na zariadenia na výrobu tepla z Bratislavského samosprávneho kraja je určené 10. kolo projektu, ktoré bude vyhlásené 23. mája 2017 s alokáciou 1,2 milióna €.

V stánku ŽIŤ ENERGIOU sú pripravené viaceré atrakcie, ktoré vás zabavia i dobijú pozitívnou energiou. Pre najmenších sú určené balónové kreácie, pre zábavychtivých klavír či fotokiosk. Tí, ktorí úspešne zvládnu kvíz o obnoviteľných zdrojoch energie, si odnesú odmeny. Pripravené sú aj užitočné brožúry s návrhmi úsporných opatrení a príkladmi konkrétnych realizácií.

Bezplatné poradenstvo je k dispozícii počas celého trvania výstavy v dňoch 12. a 13. mája 2017 v exteriérovom stane Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Pre ostatných záujemcov sú odborní poradcovia k dispozícii počas pracovných dní v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Kontaktovať ich možno aj prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 0800 199 399. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke zitenergiou.sk.