Archívy značky: priechod pre chodcov

Na území TSK je ďalších 8 priechodov pre chodcov

Na území TSK je ďalších 8 priechodov pre chodcovTrenčianska župa už druhý rok pristupuje k úprave priechodov pre chodcov, aby zvýšila bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov, detí i seniorov. 

Kraj osadil bezpečnostné prvky na 55 priechodoch pre chodcov

Kraj osadil bezpečnostné prvky na 55 priechodoch pre chodcovBezpečnejší pohyb chodcov, nemotorových účastníkov cestnej premávky a tiež ochrana života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky, resp. oblasť dopravy ako jedna z kompetencii kraja, je jednou z  priorít TSK, o čom svedčia aj významné investície Trenčianskej župy do ciest v miliónoch eur za posledné roky.