Primátor Richard Rybníček sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí mestského Zastupiteľstva.

Primátor Richard Rybníček sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí mestského Zastupiteľstva.Dňa 11. júna 2014 sa zišlo mimoriadne Zastupiteľstvo Mesta Trenčín s jediným bodom rokovanie o situácii v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciach a.s. Na zasadnutí nebol prítomný primátor mesta Richard Rybníček. Svoje stanovisko neúčasti vysvetlil v liste, v ktorom sa vyjadril, že jeho prítomnosť nie je potrebná, nakoľko by nevedel odpovedať na otázky inak, ako je uvedené v materiáloch,

ktoré poslancom zaslal, spolu so svojim stanoviskom. Rokovania sa ujal poslanec Kubečka, ktorý bol poverený poslaneckým zborom. Prezentovalo sa 14 poslancov.

Začala diskusia k schvaľovaniu programu. Poslanec Žák vystúpil s kritikou na poslancov SMER-SD, že pozvánku na rokovanie poslali deň pred zasadnutím a že sa odmieta zúčastniť na tomto cirkuse. Následne rokovanie Zastupiteľstva opustil.

Primátor Richard Rybníček sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí mestského Zastupiteľstva.

Svojim vystúpením akoby roztiahol „červené súkno“, do ktorého sa ako býk vrhli reakciami poslanci SMERu-SD. Začalo obviňovanie prednostu Mestského úradu, že mal poslať oznámenie poslancom, o zvolaní rokovania mimoriadneho mestského Zastupiteľstva. 

ZVUKOVÝ ZÁZNAM Z MIMORIADNEHO ZASTUPITEĽSTVA:

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský