Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne

Primátori krajských miest rokovali v TrenčíneV Trenčíne sa konalo rokovanie združenia K 8, ktoré obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a siedmych krajských miest. Spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna obyvateľov Slovenska.

Rokovania sa zúčastnili okrem primátora Bratislavy všetci členovia združenia, šesť primátorov a jedna primátorka. Jedným z hlavných bodov rokovania bol návrh rozpočtu na rok 2017. Ďalej primátori riešili prijímanie VZN týkajúcich sa používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, reklamného smogu a hluku v mestách.

Primátori chcú využiť pomoc svojich dvoch členov, ktorí sú poslancami NR SR pri tvorbe legislatívy. VZN o poplatku za miestny rozvoj neprinieslo zhodu medzi všetkými primátormi. Členovia si zvolili nového predsedu na prvý polrok 2017, ktorým sa stal primátor mesta Trnavy Peter Bročka. Podpredsedom sa stal banskobystrický primátor Ján Nosko.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK