Príprava na premenu Hornej Nitry začala

Príprava na premenu Hornej Nitry začalaNa ďalšom stretnutí pracovnej skupiny pre transformáciu regiónu Hornej Nitry zhodnotili doterajšie a prediskutovali ďalšie kroky smerovania akčného plánu. A to všetko pod hlavičkou úradu vlády.

Na prerod banského regiónu bola zriadená pracovná skupina v ktorej sú zástupcovia regiónov, ZMOS, odbory baníkov či elektrárne Nováky. Snahou Trenčianskeho župana je, aby po skončení ťažby uhlia, nebola z Hornej Nitry hladová dolina. Všetko sa to bude konať pod dohľadom odborníkov z Bruselu.

Generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán, úrad podpredsedu vlády SR Denisa Žiláková „sme vôbec prvá krajina EÚ, ktorá využila takúto sofistikovanú možnosť podpory v oblasti transformácie uhoľného regiónu.“

Podľa Žilákovej z úradu podpredsedu vlády, hlavnou úlohou bruselských odborníkov bude poradenstvo, nakoľko Slovensko nemá dostatok odborníkov na transformačné projekty. Na platy expertov je vyčlenených 350 tisíc Eúr.Príprava na premenu Hornej Nitry začala
Projekty rekvalifikácie baníkov sa musia opierať o tri piliere: ekonomický, enviromentálny a sociálny. Financované budú Európskych peňazí. Prioritu podľa trenčianskeho župana majú projekty dopravy kvôli finančnej a časovej záťaži „vybudovanie rýchlostnej cesty R2, železnice, nové cestovné grafikony alebo obchvat samotného mesta Prievidza.“

Hodnotenie a pripomienkovanie viac ako 80-tich projektov prebehne v regióne Hornej Nitry verejne.
Snahou pracovnej skupiny je dostať akčný plán na rokovanie vlády do konce roka, ktorá bude mať napokon posledné slovo.

Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok