Projekt “Trenčín si Ty” sa úspešne dostal do ďalšej fázy.

Projekt “Trenčín si Ty” sa úspešne dostal do ďalšej fázy.Projekt „Trenčín si Ty“ sa dostal, do svojej ďalšej fázy. Po vyhodnotení z 59-tich súťažných návrhov, sa pred verejnosť postavili víťazné tímy, aby vysvetlili, prečo by sa mal realizovať ich ideový návrh. V úvode prezentácie primátor odovzdal víťazom ocenenia. Potom už mala prezentácia odborný charakter. Po jednotlivých vystúpeniach mali občania mesta možnosť položiť otázky autorom návrhov. Treba

povedať, že prekvapil záujem hlavne mladšej generácie, čo znamená, že im nie je ľahostajné v akom meste v budúcnosti budú žiť. Pochopili, že aj oni môžu byť súčasťou celého projektu. Ako bol spokojný primátor so záujmom verejnosti?: „Dúfam že záujem verejnosti bude ešte väčší, aj keď si myslím, že v tejto chvíli je optimistický“.

KLIKNI NA VIDEOREPORTÁŽ

Projekt “Trenčín si Ty” sa úspešne dostal do ďalšej fázy.

Počas celého obdobia od zadania súťaže, jej vyhlásenie, vyhodnotenie až po míting s verejnosťou mala na starosti Renáta Kaščáková. Aká bola doposiaľ cesta projektu nám povedala: “ Do tejto fázy sme sa dostali po trojročnom procese, ktrorý začal v roku 2011″.

Opýtali sme aj prítomných občanov, ako oni vnímajú tento projekt. Ich vyjadrenia boli väčšinou konštruktívne aj pozitívne. Na záver treba povedať, že nedôvera obyvateľov mesta k tomuto projektu pomaly klesá. Ako povedal jeden zo súťažiacich, prichádza doba, kedy sa môže aj široká verejnosť podieľať na tom, v akom meste chce žiť. Sú to nové a moderné prvky, ktoré sú vo svete samozrejmé. Tak ich využime! 

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok