PYROTECHNIKU POUŽÍVAJÚ UŽ V ÚTLOM VEKU, AJ VĎAKA RODIČOM

Ľahko sa k nim dostanú a používajú ich všade, na ulici, pred školou. Častokrát im ju zaobstarajú aj rodičia Dnešné deti prichádzajú do kontaktu s pyrotechnikou veľmi skoro a nie vždy ju používajú správne.

Preto mali piataci v Trenčianskej Turnej pred Vianocami prednášku o jej bezpečnom používaní. Ako upozornil pyrotechnik Ján Ochodnícky, najnižšia veková hranica, kto si môže zakúpiť pyrotechniku, je 15 rokov. Napriek tomu, ako potvrdili všetci piataci, už s ňou skúsenosti majú. Na otázku, kto im ju zakúpil, odpovedali jednoznačne. „Rodičia.“ Podľa Ochodníckeho, keď sa im už dostane do rúk, mali by vedieť ako ju bezpečne použiť, čo robiť v prípade, keď zlyhá a tiež, aby boli ohľaduplní, kedy sa môže používať.

Pyrotechnik veľmi otvorene porozprával, čo hrozí pri nesprávnom používaní pyrotechniky. „Buď máte popáleniny, máte devastačné poranenia pri výbuchoch rúk, prstov, prípadne amputácie koncov prstov. Pri používaní kompaktov, ak vás trafí vystrelený tulák do tváre, sú následky trvalé.“ Aj preto by mali rodičia, podľa odborníkov, viesť s deťmi otvorený dialóg. A ak im pyrotechniku aj kúpia, treba, aby ju používali pod ich dohľadom.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok