Pýtali sme sa na dôvody schválenia VZN o sociálnych službách v zariadeniach TSK.

Erb TSKNa májom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O vysvetlenie, aký bol dôvod na zmenu a či bude zvýšená výška platieb pre klientov, ktorí sociálne zariadenia používajú,  sme požiadali poslankyňu Máriu Hajšovú.

KLIKNI NA OBRÁZOK A POZRI VIDEOREPORTÁŽ

Pýtali sme sa na dôvody schválenia VZN o sociálnych službách v zariadeniach TSK.