Archívy značky: Rektor univerzity Jozef Habánik

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD používajú súpravu na simuláciu staroby

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD  používajú súpravu na simuláciu starobyFakulta zdravotníctva TnUAD rozšírila prístrojové vybavenie ako aj počet a rozsah učebných pomôcok o špičkové zariadenia, ktoré boli zakúpené z projektu s názvom „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a moderné vzdelávanie“, v rámci podprogramu Inovácia študijných programov v celkovej hodnote projektu v hodnote 1,7 mil. €.