Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciu

Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciuNašu redakciu požiadali rodičia o pomoc pri spustení petície. Bezpečnosť na cestách je téma, ktorá zaznieva každý deň z rádia, či televízie. Spomaľovací prah je umelo zvýšené miesto na pozemnej komunikácii, ktorého cieľom je donútiť vodiča vozidla k pomalej jazde. A práve o takúto bezpečnosť ide rodičom ktorých

deti navštevujú Základnú školu Na dolinách 27. Spustili petíciu na osadenie troch spomaľovacích prahov v celej šírke vozovky v areály Detského mestečka Zlatovce spolu s príslušným dopravným značením. Konkrétne ide o oba vchody do základne školy a do priľahlej telocvične. Rodičia prosia Trenčanov o podporu, v ich úsilí o zvýšenie bezpečností detí.

Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciu

foto archív: Základná škola Na dolinách 27

Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciu

foto archív: Základná škola Na dolinách 27