Seminár Akadémie Tretieho veku

Seminár Akadémie Tretieho vekuV stredu 8. februára 2017 sa po druhýkrát v tomto roku stretli v Kultúrnom centre Stred Dlhé Hony v Trenčíne seniori na seminári Akadémie tretieho veku (ATV), ktorý bol spojený s výročnou členskou schôdzou Základnej organizácie 02 Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO 02 JDS).

Viac ako 130 seniorov si v prvom bloku programu vypočulo dve zaujímavé prednášky. Docentka Oľga Bočáková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy prednášala o sociálnom statuse seniorov. Prednáška bola zameraná na sociálny rozmer starnutia populácie v Slovenskej republike a predstavila priebeh adaptačného procesu na starnutie a starobu s dôrazom na zmenu sociálneho statusu. Druhú prednášku uviedla Zlatica Meravá z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Prítomným priblížila rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. Upozornila, čo všetko zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a čo je možné kontrolovať a ovplyvniť.

Seminár Akadémie Tretieho veku

Foto: archív TSK

Okrem seniorov sa semináru zúčastnilo 15 hostí, medzi ktorými bol predseda JDS Ján Lipianský, predsedníčka KO JDS Trenčín Anna Prokešová, predsedníčka OO JDS Trenčín Emília Plšková a poverená riadením Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová. Po bloku prednášok pokračoval program Výročnou členskou schôdzou členskej základne ZO 02 JDS. Stretnutie bolo o to slávnostnejšie, lebo sa konalo pri príležitosti 25. výročia založenia základnej organizácie 02 JDS.

Seminár Akadémie Tretieho veku

c Foto: archív TSK

Po zhodnotení činnosti za rok 2016 a plánov činností na rok 2017 odovzdali zástupcovia JDS – za Ústredie JDS Lipiansky, za OO JDS Emília Plšková a za KO JDS Anna Prokešová – ďakovné a pamätné listy pre ZO 02 JDS Trenčín. Pamätným listom boli odmenení aj zakladajúci členovia ZO 02 JDS.

Seniori sa spoločne stretnú na ďalšom seminári ATV v stredu 8. marca 2017.

Zdroj: TS TSK