Sihoť začala písať svoju tradíciu trojdňovým kultúrno-spoločenským podujatím

Sihoť začala písať svoju tradíciu trojdňovým kultúrno-spoločenským podujatímMestská časť Sihoť je z hľadiska počtu obyvateľov, najväčšou mestskou časťou v Trenčíne. Po vzore iných mestských častí, aj kultúrno-spoločenské podujatie „Dni Sihote“ začalo písať svoju históriu. Trojdňový maratón kultúry, zábavy, športu a zaujímavých stretnutí odštartoval na dvore školského klubu detí Sedmička.

Radosť nielen z pohybu, ale aj z nefalšovaného detského umenia bola viditeľná v celom areáli detského klubu. Na starosti to mali panie vychovávateľky, ktoré pre deti pripravili rôzne športové disciplíny, alebo sa ich snažili naučiť nové tanečné prvky.

Pri práci na jednotlivých stanovištiach boli aktívny členovia senior klubu zo Sihote. Tradícia, ktorá sa začala na Sihoti nie je len o samotnej zábave a športe, ale o vzájomnom poznávaní sa obyvateľov tejto mestskej časti.

Nadšenie pre zdolávanie prekážok a snaha byť čo najlepší, boli u detí zo sídliska viditeľné pri absolvovaní každej disciplíny. Ako to vlastne videli samé deti zo svojho pohľadu?Príprava a realizácia celého podujatie pre verejnosť, by bez spolupráce nebola možná.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone