Šikovní stredoškoláci

Šikovní stredoškoláciTrenčianske výstavisko hostilo stredoškolákov, ale aj deviatakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam ísť študovať. V dňoch 4 a 5.októbra sa tu konal 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák.

Prezentácia odborov im ponúkla veľa zaujímavých podnetov. Počas výstavy sa konali aj súťaže v kategóriách Top exponát, Najlepší umelecký exponát, Najlepší technický exponát z výrobkov študentov stredných škôl zúčastňujúcich sa výstavy a Cena publika za najkrajší výstavný stánok. Najlepších ocenili posledný deň.

Vyberali sme podľa komplexnosti, podľa osobného prínosu žiaka k tomu konkrétnemu výrobku,“ povedala predsedníčka poroty Martina Lamačková. Cenu top výrobok získal študent Strednej umeleckej školy v Trenčíne, Šimon Rigas. „Chlapec prepojil kreatívny aj technický talent. Všetko si to vyrobil, vyskúšal priamo vo výrobe,“ ocenila Lamačková.

Je to určite prekvapenie, vôbec som to nečakal. Dokonca som tu ani nebol, museli ma zavolať zo školy. Som rád, že som to získal, samozrejme a dúfam, že ma to v budúcnosti nejako môže posunúť ďalej,“ povedal víťaz Šimon Rigas. Víťazný výrobok, sedačku tvoril celý rok a má viacero výhod. „Špeciálna je tým, že má kovovú konštrukciu, ktorá je ako keby odľahčená. Je to v prospech toho dizajnu, že je tam menej pohyblivých častí a tá sedačka dlhšie vydrží,“ objasnil Šimon.

Porota rozdala aj ďalšie ocenenia. Za úspechy v predmetových olympiádach získalo druhé miesto Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. „K nám prichádzajú výborní žiaci. My si stále vyberáme a tí žiaci už sú vlastne naladení na súťaže, na olympiády. Naši pedagógovia ich ďalej podchytia, pracujú s nami a potom prichádzajú aj výsledky,“ povedal riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.Šikovní stredoškoláci Cenu návštevníkov získal stánok Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne s názvom Zelený gurmán fest. „Tvorili ho pani profesorky, samozrejme, my s nimi, snažili sme sa im čo najviac pomáhať. Máme tu ovocie aj zeleninu v jesennom motíve. Také zvieratká sme sa snažili vyrobiť najviac do tej témy, aby sme zapadli,“ opísala dizajn stánku Liana Blaškovičová.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok