Skalka pri Trenčíne stále inšpiruje umelcov

Skalka pri Trenčíne stále inšpiruje umelcovPočas jedenásteho ročníka sympózia Ora et ars (Modliť sa a tvoriť) sa devätnásť umelcov zo Slovenska, Česka a Poľska stretlo a využilo nezabudnuteľné priestory pútnického miesta Skalky a jej okolia na svoju tvorbu.

Výsledok je zaujímavý. Za tých jedenásť rokov sme tu zaznamenali úbytok konvenčných alebo tradičných krajinárskych, jednoduchých, figurálnych tém, v prospech odvážnejších výtvarných vízií,“ povedal kurátor sympózia Marián Kvasnička.

Koordinátor literárnej sekcie Rudolf Dobiáš ocenil, že sympózium bolo obohatené osobnosťami. „Mám dojem, že sme sa pustili hlbšie do zmyslu týchto pútí.“

Ďalšou zmenou boli aj priestory. Umelci mohli tvoriť na fare, pod farou i v priestoroch bývalej školy. Počas šiestich dní tu vzniklo viac ako osemdesiat diel. Sympózium dáva veľký priestor na meditáciu a samozrejme, v neposlednom rade i na tvorbu,“ povedal výtvarník Pavol Rusko. Spisovateľka Lydie Romanská vyjadrila spokojnosť, že sa takejto akcie zúčastnila. „Toto miesto má svoje čaro, svojho ducha. História nás neustále ovplyvňuje a aj na tomto mieste to môžeme vidieť a cítiť.“Skalka pri Trenčíne stále inšpiruje umelcovUmelci, ale aj návštevníci výstavy sympózia si domov odnášali nielen kultúrny, ale najmä duchovný zážitok.

JURAJ BUDZOVSKÝ- internetová televízia Trenčiansky terajšok