Slováci ohrozujú kvalitu pitnej vody

Slováci ohrozujú kvalitu pitnej vodyPo dvadsiaty druhýkrát sa na trenčianskom výstavisku stretli odborníci a výrobcovia technológií na vodné a odpadové hospodárstvo ako aj verejnosť, aby si vymenili vedomosti, znalosti a nadviazali spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva. A bolo o čom hovoriť. Slovensko má totiž s kanalizáciami veľký problém.

Ak nebudeme ochraňovať vodné zdroje, môžeme na to doplatiť a prídeme o kvalitnú pitnú vodu. Budovanie verejných kanalizácií je prioritou a aj záväzkom Slovenska.

Slovensko pri vstupe do Európskej únie sa zaviazalo odkanalizovať do roku 2010 obce nad desaťtisíc obyvateľov, do roku 2014 obce nad dvetisíc obyvateľov“, povedal prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.

Problém majú obce s menej ako dvetisíc obyvateľmi. Vodárenské spoločnosti z vlastných zdrojov neutiahnu postaviť kanalizácie pre všetky obce, takže musí pomáhať štát a Európska únia. Východ Slovenska je s odkanalizovaním na chvoste medzi krajmi. Obyvatelia vidieka si budujú vlastné žumpy, ktoré však musia vyprázdňovať na vlastné náklady.

Niektorí to riešia po svojom a obsah žumpy neťahajú roky a ich splašky končia v spodných tokov riek a studní. Ak ich Krajský úrad životného prostredia prichytí, môže im udeliť pokutu vo výške 30 Eúr. No má sa to sprísniť. Slováci ohrozujú kvalitu pitnej vody
Ľubomíra Kamenárová z Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK, a.s.) hovorí, že vo vodách z vlastných zdrojov nachádzajú pri kontrole vysoké hodnoty škodlivín. Spomína na tri obce, v ktorých skontrolovali vlastné zdroje pred napojením na vodovod.
Slováci sa nemusia báť piť vodu z vodovodného kohútika, ktorú dopravujú vodárenské spoločnosti. Pokiaľ má občan ale podozrenie na kvalitu vo vlastnom vodnom zdroji, môže sa obrátiť na Akreditované laboratórium v TVK alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok