Slovenskí kuchári a cukrári ocenili púchovských pedagógov

Slovenskí kuchári a cukrári ocenili púchovských pedagógovSpolupráca Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) trvá už niekoľko rokov. Jej vysokú úroveň dokazujú aj vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania študentov v profesii cukrár a kuchár.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov si všimol zásluhy pri rozvoji svojej činnosti a rozhodol sa oceniť šikovnosť svojich členov – majstrov tohto remesla. Najvyššie vyznamenanie SZKC sa okrem iných ušlo aj riaditeľovi Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov Ivanovi Kasárovi a majsterke odborného výcviku Jozefíne Zaukolcovej. Rád prezidenta SZKC si na celoslovenskom Valnom zhromaždení v Trnave prevzali za dlhoročné pôsobenie, ale aj za pomoc a podporu zväzu. Zväz najvyšším vyznamenaním ocenil majstrovstvo spolu 32 ľudí.    

Slovenskí kuchári a cukrári ocenili púchovských pedagógov

foto: Ing. Ludmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

Prezident SZKC Branislav Križan prvýkrát v histórii zväzu udeľoval tiež najvyššie profesijné vyznamenanie SZKC – Rád sv. Vavrinca. Ten si okrem 19 ľudí pôsobiacich v oblasti gastronómie z jeho rúk prevzala aj Jozefína Zaukolcová. Okrem dlhoročnej práce v zväze získala ocenenie tiež za založenie Klubu cukrárov SZKC. Pedagogička Jozefína Zaukolcová je okrem iného viacnásobnou členkou Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý slovenských kuchárov a cukrárov dlhodobo úspešne reprezentuje na medzinárodných a svetových gastronomických súťažiach. „Toto ocenenie zaväzuje nielen pedagogických pracovníkov, ale aj školu k ďalšej odbornej príprave a rozvoju súťažnej činnosti budúcich generácií gastronomických odborníkov,“ uviedol riaditeľ školy Ivan Kasár. Zväz oceňoval vôbec prvýkrát od svojho vzniku v roku 1990.  

Slovenskí kuchári a cukrári ocenili púchovských pedagógov

foto: Ing. Ludmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov je celoslovenským združením, ktorého základom je centrála a príslušné regionálne a odborné kluby. Jedným z nich je aj Klub cukrárov SZKC, ktorý od roku 2009 sídli na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove. Jeho predsedníčkou je majsterka odborného výcviku na SOŠ OaS Jozefína Zaukolcová. „Na základe tejto skutočnosti škola spolupracuje so SZKC pri organizovaní celoslovenských súťaží v oblasti gastronómie pre odbor cukrár, pri reprezentácii na medzinárodných súťažiach a pri organizovaní odborných podujatí, ktoré by sa nedali realizovať bez podpory vedenia školy, riaditeľa Ivana Kasára,“ doplnila členka pedagogického zboru SOŠ OaS Púchov Ludmila Hamšíková.     

Slovenskí kuchári a cukrári ocenili púchovských pedagógov

foto: Ing. Ludmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

TSK sa tiež pridáva ku gratuláciám, obom pedagógom blahoželá k dosiahnutému úspechu a ďakuje za vzornú reprezentáciu školy i kraja.

Zdroj: TS-TSK