Slovenskí športovci seniori mali svoju olympiádu v Trenčíne

Slovenskí športovci seniori mali svoju olympiádu v TrenčíneDvadsiate Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov, ktoré tento rok organizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín. Súčasťou otvorenia hier bolo aj prijatie predsedov Krajských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom na pôde úradu TSK.

Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – za každý kraj 16 účastníkov. Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia v Trenčíne a telocvičňa Strednej umeleckej školy v Trenčíne, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Slovenskí športovci seniori mali svoju olympiádu v Trenčíne

Foto: TSK

 Aktívni seniori si svoje sily zmerajú v deviatich disciplínach, ako napríklad hod loptou na basketbalový kôš, stolný tenis, streľba zo vzduchovej pušky alebo beh na určenú vzdialenosť. Pre víťazov jednotlivých kategórií sú pripravené medaily, poháre aj diplomy. Aby si športovci aj oddýchli a zregenerovali sa, organizátori pripravili na každý večer spoločenské posedenie. „Príde nám zaspievať Teplanka z Trenčianskej Teplej, zorganizujeme aj tanečnú zábavu,“ povedala predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska za Trenčiansky kraj Anna Prokešová, ktorá sa podobných športových akcií zúčastňuje už pätnásť rokov. „Šport je vlastne báseň o kráse, o schopnostiach a o tom, že ani starší človek nesmie hľadieť na vek ale na to, čo dokáže,“ doplnila.

Slovenskí športovci seniori mali svoju olympiádu v Trenčíne

Foto: TSK

 Slávnostného otvorenia Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov sa osobne zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, podpredseda Richard Takáč  a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová. Župan neprišiel s prázdnymi rukami. Aktívnym a športovo zdatným seniorom daroval športové náradie aj basketbalovú loptu a nezabudol ani na symbolický šek, keďže TSK finančne podporil toto podujatie zo svojho dotačného systému. Súčasťou otvorenia hier bolo aj prijatie predsedov Krajských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska trenčianskym županom na pôde Úradu TSK. Každému prítomnému odovzdal Jaroslav Baška pamätný list predsedu TSK, darčekovú tašku a prítomné dámy potešil aj kvetom. Nezabudol tiež podotknúť, že obdivuje aktívny život vo vyššom veku. „Veľmi si vážim seniorov aj preto, lebo nám všetkým dokazujú, že aj jeseň života sa dá prežiť aktívnym štýlom. Svedčia o tom aj tieto prebiehajúce športové hry, ktorých spoluorganizátorom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ďakujem a želám veľa zdravia všetkým zúčastneným zo všetkých krajských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska,“ povedal predseda TSK.

 Dobrá atmosféra, ktorá vládla na Úrade TSK, sa preniesla aj na športoviská, kde dôchodcovia zápolili v jednotlivých disciplínach. Športové hry zakončí 118 účastníkov vo štvrtok 17. augusta pešou turistikou.

Zdroj: TS-TSK