Slovobranie – Literárny klub Omega.

Slovobranie - Literárny klub Omega.Prezentácia zborníka literárnych prác členov Literárneho klubu Omega v Trenčíne pod záštitou spisovateľa, zakladajúceho člena LK Omega a jubilanta (80) Rudolfa Dobiáša. Vydanie zborníka podporilo Mesto Trenčín z grantu v oblasti kultúry.

LK Omega - Slovobranie