SPLANEKOR, ako ho nepoznáte…

Poseidon ilustracnySPLANEKOR – SPLAv Netradičných KORábov na rieke Váh, je jedno z najstarších podujatí nielen na území nášho mesta, ale aj nášho regiónu. Občianske združenie „ATYP“ 16. júla 2014 za podpory mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravilo na tento ročník bohatý program a atraktívne ceny nielen pre súťažiace plavidlá, ale ako novinku, aj pre divákov. Čo všetko môžete vyhrať,

sa dozviete, keď budete sledovať www.trencianskyterajsok.sk. Zakladateľov podujatia pánov Mgr. Ivana Sobotku a Ing. Josefa Brabenca sme sa spýtali, ako to začalo.

SPLANEKOR, ako ho nepoznáte...

foto Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok : Zakladatelia SPLANEKORu – Ing. Josef Brabenec (vľavo), Mgr. Ivan Sobotka (vpravo)

Kedy sa začala písať história SPLANEKORu?

Zábavná, rekreačno – masová akcia SPLANEKOR vznikla v roku 1981 v Trenčíne, ako spontánna odpoveď na podobné akcie,  ktoré sa konali pod rôznymi názvami  /najčastejšie nazývané nesúťažné recesistické plavby ľubovoľnými plavidlami/.  Organizoval ich vtedajší Socialistický zväz mládeže a Zväzarm v Čechách a na Morave v bývalom Československu.

 Kto bol otcom myšlienky usporiadať  takéto netradičné podujatie u nás v Trenčíne?

S myšlienkou usporiadať podobnú akciu, vzhľadom k ideálnym podmienkam na rieke Váh v Trenčíne, som prišiel v roku 1981 ako vtedajší dôstojník Dukly Trenčín armádneho strediska vrcholového športu /ASVŠ/ ja /pozn. redakcie Mgr..Ivan Sobotka/. Bolo zrejmé, že sa organizovanie takejto akcie nezaobíde bez vytvorenia aktívnej organizačnej skupiny.  Na jej čele stál Ing Jozef Brabenec, ktorý v tom čase ako absolvent VŠ vykonával vojenskú službu vo vojenskom útvare /VÚ/ 6767 v Trenčíne. Ďalej nám pomáhali členovia „Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže“  /OV SZM/ pán Paška, „Ľudového spotrebného družstva  JEDNOTA“ pani Marika Frankerbergerová  a „Zväzarmu-Vodná záchranná služba“ pán Emil Zápeca, ako aj  zápasníci Dukly Trenčín ASVŠ.

foto: archív Splanekor – Historické fotografie

Históriu  ste nám už predstavili, ale ako to bolo so vznikom názvu podujatia a ďalšími prácami spojenými s prípravou?

Jednou z prvých úloh, ktoré čakali organizačnú skupinu, bolo dať podujatiu  jednoznačný názov.  Bez akýchkoľvek problémov zvíťazil návrh Ing. Jozefa Brabenca SPLANEKOR –   SPLAv NEtradičných KORábov. Ďalej sme hľadali termín tak, aby vyhovoval jednak prírodným podmienkam a bol v súlade s možnosťami mladých ľudí zúčastniť sa.  Vybrali sme ideálny termín, posledný víkend mesiaca jún 1981. Propagovanie celej akcie bolo iba formou letákov a pozvánok. Predpokladali sme, že celú akciu navštívi maximálne 1000 divákov.

V dnešnej modernej dobe je organizovanie masových podujatí veľmi náročné, pretože aj návštevník je náročný. Musí byť o neho postarané po každej stránke. Ako ste toto zvládli?

Na  zabezpečenie akcie bola použitá vojenská technika, poľné kuchyne, poľné veliteľské stany. Veľmi nám pomohlo vedenie VÚ 6767  pplk. Depiak a  kpt. Garnárek. Na ľavom brehu Váhu si mali diváci možnosť prezrieť okrem vojenskej aj hasičskú,    zdravotnícku a  záchranársku techniku. Pre deti boli pripravené rôzne hry.  Divákom veľmi chutil  guláš z vojenskej poľnej kuchyne.

Ako to nakoniec dopadlo? Koľko plavidiel sa zúčastnilo a aká bola divácka účasť?

Dobre. Na  prvom ročníku SPLANEKORu  o prvenstvo bojovalo 19 plavidiel. Počasie bolo nádherne.  Na brehoch Váhu sa tiesnilo odhadom 8000 divákov. Posádka, ktorá ako prvá preťala  pomyselnú cieľovú pásku, bola pasovaná na kráľa Váhu. Víťazi však boli všetci, ktorí  na brehy Váhu prišli.

Bolo Vám jasné, že SPLANEKOR sa bude o rok opakovať?

Áno. Využili sme skúsenosti z organizovania prvého ročníka. Došlo k rozšíreniu akcie ako z hľadiska materiálneho zabezpečenia, tak aj sprievodných programov. Bolo pripravené pódium na sprievodné podujatia. V piatok sa konali na pódiu kultúrne akcie, ktoré moderoval redaktor ČST Štefan Nižňanský.  Účinkovali redaktori humoristicko-satirického týždenníka „Roháč“, Trenčiansky karikaturista a kreslič Ľubomír Kotrha, hokejový internacionál Jožo Golonka, premožiteľ kanála LaManche pán Novák. Potom bola ľudová veselica. Československá ľudová armáda zabezpečovala ozvučenie areálu a hangáre pre prípad zlého počasia.

Nakoľko to bolo recesistické podujatie, ako sa na to pozerala „politická garnitúra“ bývalého režimu?

Neuveriteľnou zaujímavosťou bolo, že akcia bola absolútne apolitická. Nikto z vtedajších „papalášov“ sa akcie nezúčastnil. Financoval ju OV SZM v Trenčíne. Podujatie získalo taký ohlas, že druhý ročník navštívilo ešte viac divákov, odhadom asi 10 000. Natáčala ho aj vtedajšia televízia ČST z Bratislavy.

IMGP1004

foto Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok : Ing. Jozef Čermák (vpravo) organizátor a pokračovateľ tradície SPLANEKORu – pri odovzdávaní cien na 30. ročníku

Boli ste čestnými hosťami jubilejného 30. ročníka.

Záverom nám dovoľte, aby sme poďakovali všetkým, ktorí v ďalších rokoch pokračovali v organizovaní SPLANEKORu.  Za pozvanie ĎAKUJEME pánovi Ing Jozefovi Čermákovi, ktorý nám dal možnosť spoznať sa. Držíme mu palce, aby sa mu darilo organizovať aj ďalšie ročníky. Má náš obrovský obdiv, akú atmosféru pre návštevníkov svojimi organizačnými schopnosťami dokáže zabezpečiť.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský  – Trenčiansky terajšok

Fotogaléria – súčasnosť